0

LNSA rekvizīti

Biedrība “Latvijas Nieru slimnieku asociācija”
Reģistrācijas numurs: LV40008005701
Adrese: Pilsonu iela 13, Rīga, LV- LV1001
Banka: AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr: LV36UNLA0002200700461