0

LNSA Vēsture

1993. gads

Tiek izveidota Latvijas Nieru slimnieku asociācija.

1998. gads

LNSA iestājas CEAPIR(Eiropas Nieru slimnieku federācija) .

2003. gads

Latvijā viens no lielākajiem Latvijas Nieru slimnieku asociācijas panākumiem ir kopā ar
Nefrologu asociāciju panāktā hemodialīzes procesa iekļaušana neatliekamās palīdzības sarakstā, tādējādi
tas ir bezmaksas.

2004. gads

Tiek izveidota LNSA Daugavpils nodaļa, kura darbojas visā Latgalē.

2005. gads

Iesaistījāmies CEAPIR pētījumā, kura ietvaros tika veikta hemodialīzes pacientu anketēšana
Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

2006. gads

Latvijas Nieru slimnieku asociācijas jauniešu pārstāvji no Liepājas un Daugavpils piedalījās
Ziemeļvalstu nieru slimnieku organizāciju jaunatnes konferencē, kur guva vērtīgu pieredzi jaunatnes
grupas izveidei un darbībai.

2006. gads

Latvijas Nieru slimnieku asociācijas birojā Rīgā ierīkots atbalsta centrs “Līdzīgs līdzīgam”.
Atbalsta centrā strādāja cilvēks ar invaliditāti, kurš pats ir spējis pieņemt ar invaliditāti saistītās
pārmaiņas. sniedza informāciju no savas pieredzes kā var rast konkrētas problēmas risinājumu, kur var
saņemt palīdzību un risināja ar iekļaušanos saistītās problēmas.

2007. gads

Tiek realizēts projekts Leonardo da Vinči programmas ietvaros – pieredzes apmaiņa un
apmācības Bulgārijā, kuras mērķis ir veicināt nieru slimnieku nodarbinātību un konkurētspēju darba tirgū
ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs.

2007. gads

LNSA kopā ar nefroloģijas speciālistiem panāk, ka hemodialīzes pacientiem pēc organisma
attīrīšanas procedūrām ir apmaksāta ēdināšana.

2009. gads

Tiek uzsākts regulāri organizēt vasaras rehabilitācijas nometnes nieru pacientiem.

2011. gads

Tiek parakstīts sadarbības līgums ar Labklājības ministriju.

2012. gads

Dalība pirmajā starptautiskajā konferencē par veselības aprūpes nevienlīdzības novēršanu
jaunajās ES dalībvalstīs, kura norisinājās Bulgārijā.

2014. gads

LNSA 20 gadu jubilejai veltīta konference Daugavpilī.

2017. gads

Transplanteto nieru pacientu diena ar devīzi „Kā dzīvot vēl labāk!”

2018. gads

Iesaistīšanās CEAPIR jaunu statūtu izstrādē un reorganizācijas procesā( Eiropas nieru
slimnieku federācija mainījusi nosaukumu uz EKDF European Kidney Patients’ Federation)