0

Par LNSA

LNSA misija, mērķis un uzdevumi​

Apvienot nieru slimniekus, izglītot viņus, veicināt viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, organizēt palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, it īpaši ar hronisku nieru mazspēju, kuriem nepieciešama nieru aizstājējterapija (hemodialīze, peritoneālā dialīze un nieres transplantācija).

LNSA Mērķi

Latvijas Nieru slimnieku asociācija izveidota 1993.gadā 11.decembrī un pašlaik apvieno 142 biedrus. Organizācijas mērķauditorija ir nieru slimnieki, viņu radinieki, draugi , medicīnas darbinieki.
Galvenie darbības mērķi, uzdevumi:

Veicināt pasākumus nieru slimību profilaksei un sekmēt pacientu apmācību, aprūpi un ārstēšanu.

Organizēt palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, it īpaši ar hronisku nieru mazspēju, kuriem nepieciešama nieru aizstājējterapija (hemodialīze, peritoneālā dialīze un nieres transplantācija).

Palielināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar dažādām nieru slimībām.

Ar savu darbību piesaistīt visas sabiedrības, valsts un pašvaldību institūciju, sabiedrisko
organizāciju un citu struktūru uzmanību ar nieru slimībām saistīto jautājumu un problēmu
risināšanai nacionālā un starptautiskā līmenī.

Piedalīties nieru slimību profilakses un ārstēšanas nacionālās programmas izstrādāšanā.

Sekmē un atbalsta pasākumus medicīniskās aprūpes uzlabošanai nieru slimniekiem.

Veic nieru slimnieku apzināšanu un anketēšanu, sadarbojas un veicina kontaktus ar līdzīga
rakstura struktūrām un indivīdiem Latvijā un pasaulē.