Par LNSA

LNSA misija, mērķis un uzdevumi​

Apvienot nieru slimniekus, izglītot viņus, veicināt viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, organizēt palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, it īpaši ar hronisku nieru mazspēju, kuriem nepieciešama nieru aizstājējterapija (hemodialīze, peritoneālā dialīze un nieres transplantācija).

LNSA Mērķi

Latvijas Nieru slimnieku asociācija izveidota 1993.gadā 11.decembrī un pašlaik apvieno 142 biedrus. Organizācijas mērķauditorija ir nieru slimnieki, viņu radinieki, draugi , medicīnas darbinieki.
Galvenie darbības mērķi, uzdevumi:

Veicināt pasākumus nieru slimību profilaksei un sekmēt pacientu apmācību, aprūpi un ārstēšanu.

Organizēt palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, it īpaši ar hronisku nieru mazspēju, kuriem nepieciešama nieru aizstājējterapija (hemodialīze, peritoneālā dialīze un nieres transplantācija).

Palielināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar dažādām nieru slimībām.

Ar savu darbību piesaistīt visas sabiedrības, valsts un pašvaldību institūciju, sabiedrisko
organizāciju un citu struktūru uzmanību ar nieru slimībām saistīto jautājumu un problēmu
risināšanai nacionālā un starptautiskā līmenī.

Piedalīties nieru slimību profilakses un ārstēšanas nacionālās programmas izstrādāšanā.

Sekmē un atbalsta pasākumus medicīniskās aprūpes uzlabošanai nieru slimniekiem.

Veic nieru slimnieku apzināšanu un anketēšanu, sadarbojas un veicina kontaktus ar līdzīga
rakstura struktūrām un indivīdiem Latvijā un pasaulē.

LNSA Vēsture

1993. gads

Tiek izveidota Latvijas Nieru slimnieku asociācija.

1998. gads

LNSA iestājas CEAPIR(Eiropas Nieru slimnieku federācija) .

2003. gads

Latvijā viens no lielākajiem Latvijas Nieru slimnieku asociācijas panākumiem ir kopā ar
Nefrologu asociāciju panāktā hemodialīzes procesa iekļaušana neatliekamās palīdzības sarakstā, tādējādi
tas ir bezmaksas.

2004. gads

Tiek izveidota LNSA Daugavpils nodaļa, kura darbojas visā Latgalē.

2005. gads

Iesaistījāmies CEAPIR pētījumā, kura ietvaros tika veikta hemodialīzes pacientu anketēšana
Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

2006. gads

Latvijas Nieru slimnieku asociācijas jauniešu pārstāvji no Liepājas un Daugavpils piedalījās
Ziemeļvalstu nieru slimnieku organizāciju jaunatnes konferencē, kur guva vērtīgu pieredzi jaunatnes
grupas izveidei un darbībai.

2006. gads

Latvijas Nieru slimnieku asociācijas birojā Rīgā ierīkots atbalsta centrs “Līdzīgs līdzīgam”.
Atbalsta centrā strādāja cilvēks ar invaliditāti, kurš pats ir spējis pieņemt ar invaliditāti saistītās
pārmaiņas. sniedza informāciju no savas pieredzes kā var rast konkrētas problēmas risinājumu, kur var
saņemt palīdzību un risināja ar iekļaušanos saistītās problēmas.

2007. gads

Tiek realizēts projekts Leonardo da Vinči programmas ietvaros – pieredzes apmaiņa un
apmācības Bulgārijā, kuras mērķis ir veicināt nieru slimnieku nodarbinātību un konkurētspēju darba tirgū
ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs.

2007. gads

LNSA kopā ar nefroloģijas speciālistiem panāk, ka hemodialīzes pacientiem pēc organisma
attīrīšanas procedūrām ir apmaksāta ēdināšana.

2009. gads

Tiek uzsākts regulāri organizēt vasaras rehabilitācijas nometnes nieru pacientiem.

2011. gads

Tiek parakstīts sadarbības līgums ar Labklājības ministriju.

2012. gads

Dalība pirmajā starptautiskajā konferencē par veselības aprūpes nevienlīdzības novēršanu
jaunajās ES dalībvalstīs, kura norisinājās Bulgārijā.

2014. gads

LNSA 20 gadu jubilejai veltīta konference Daugavpilī.

2017. gads

Transplanteto nieru pacientu diena ar devīzi „Kā dzīvot vēl labāk!”

2018. gads

Iesaistīšanās CEAPIR jaunu statūtu izstrādē un reorganizācijas procesā( Eiropas nieru
slimnieku federācija mainījusi nosaukumu uz EKDF European Kidney Patients’ Federation)

LNSA Statūti


Spied Šeit Lai Lejupielādētu.

LNSA Valde un Kontakti

JOLANTA KAŠA

Valdes priekšsēdētaja
+ 371 29490479
[email protected]

LIGITA LIEPIŅA

Valdes locekle

GUNITA GALVIŅA

Valdes locekle

 

INGRĪDA BĒRZIŅA

Valdes locekle

LNSA Rekvizīti

Biedrība “Latvijas Nieru slimnieku asociācija”
Reģistrācijas numurs: LV40008005701
Adrese: Pilsonu iela 13, Rīga, LV- LV1001
Banka: AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr: LV36UNLA0002200700461